Đăng nhập
Trang chủ >> Tin tức >> Lịch thi
 
Trang chủ
Giới thiệu
Đơn vị chức năng
Khối đoàn thể
Khoa & Bộ môn
Đào tạo
Văn bản quản lý
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác
Trung tâm ĐT
Tin tức
Kế hoach giảng dạy
Lịch thi
Thông báo tuyển sinh
Thông tin sự kiện
CÁC QUYẾT ĐỊNH
Đào Tạo
Khảo thí
Thông tin hoạt động
Thư viện

Bạn biết đến website từ đâu?
 

  Lượt truy nhập:  1712804
  Đang online:  261

  Thông báo đăng ký thi kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2013-2014 cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy K44

   

Căn cứ vào quyết định số: 493/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 21/05/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh về quy chế đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

 Căn cứ vào kết quả điểm học phần học kỳ I năm học 2013-2014 của K44;

Nhà trường thông báo về việc cho sinh viên Cao đẳng chính quy K44 đăng thi kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2013-2014 như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên đủ điều kiện dự thi nhưng chưa dự thi lần 1

- Sinh viên K44 Cao đẳng hệ chính quy đã dự thi lần 1 nhưng có nguyện vọng thi cải thiện điểm.

Lưu ý: Những sinh viên có điểm học phần dưới điểm D (4.0) nếu không đăng ký thi cải thiện điểm hoặc sau khi thi cải thiện điểm mà điểm học phần vẫn bị dưới 4.0 thì phải học lại.

2. Hình thức và thời gian đăng ký.

          - Hình thức: Sinh viên đăng ký qua tài khoản cá nhân trên trang thông tin đào tạo của trường.

Lưu ý: Sử dụng mạng nội bộ vào địa chỉ: 192.168.2.4, mạng ngoài trường vào theo địa chỉ: 220.231.119.187

          - Thời gian đăng ký và thi: Đăng ký từ ngày 02/01 đến 10/01/2014; Lịch thi cụ thể thông báo tại bảng tin nhà trường.

3. Thủ tục và thời gian nộp tiền:

- Sinh viên nộp tiền thi kỳ thi phụ với lớp trưởng theo danh sách từng học phần đã đăng ký (Số tiền: 20.000 đồng/học phần).

- Thời gian nộp: Lớp trưởng nộp về phòng Quản lý đào tạo từ ngày 11/01 đến hết ngày 15/01/2014 (Sinh viên không nộp tiền sẽ không được thi). Sinh viên học tập tại Cơ sở 1; Cơ sở 2 nộp cho Cô Nguyễn Thị Lam Giang

        Vậy nhà trường thông báo cho các lớp Cao đẳng chính quy khoá 44 biết và thực hiện theo thông báo này.

     Nơi nhận:                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu;                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị;                                                                                                (Đã ký)

- Có vấn HT K44; Các lớp SV K44;                                                                              

- Lưu: Văn thư; QLĐT.

                                                                                   TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

   
In trang nay  
 
Các tin đã đăng
   Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I khoá 44, 45 năm học 2013-2014
   Kế hoạch "tổ chức thi kỳ thi phụ học phần học kỳ II khoá 44, 45 năm học 2012-2013"
   Thông báo đăng ký thi kỳ thi phụ học kỳ hè năm học 2012-2013 cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy tại trường
   Kế hoạch "Về việc tổ chức thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất K45 học kỳ 2 năm học 2012-2013"
Lịch thi học phần Giáo dục thể chất K45 học kỳ 2 năm học 2012-2013
   Kế hoạch "Về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II khoá 44, 45 năm học 2012-2013"
Nhà trường thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2012-2013 của các lớp, khoá 44, 45 như sau:
   Kế hoạch “V/v tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I, khoá 43 năm học 2011-2012”
Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ I, Khoá 43 năm học 2011-2012; Nhà trường thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần của các lớp, khoá 43 như sau:
   Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2010-2011
Căn cứ kế hoạch học tập, giảng dạy học kỳ hè năm học 2010-2011; Căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường; Nhà trường thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ hè của các lớp sinh viên như sau:
   Thông báo lịch học tập hệ cao đẳng chính quy K42, K43 Học kỳ hè năm học 2010 - 2011
Căn cứ đăng ký học của sinh viên và tình hình cụ thể của Trường, Nhà trường thông báo lịch Giảng dạy - Học tập học kỳ hè, năm học 2010 - 2011 cho các lớp sinh viên hệ cao đẳng chính quy K42, K43 như sau:
   Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2010-2011
Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ II của K43 và đợt 2 học kỳ II của K42 năm học 2010-2011 và tình hình cụ thể. Nhà trường thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần của các lớp, khoá học như sau:
   THÔNG BÁO Về thời gian thi tốt nghiệp K41, ngày 28-05 và 29-05-2011
- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường; Nhà trường thông báo về thời gian thi tốt nghiệp như sau:
 

  Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
  Cơ sở 1: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên
  Cơ sở 2: TT Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên
  Tel: (04) 6.590.449 Fax: (04) 6590.468