Đăng nhập
Trang chủ >> Thông tin hoạt động >> Thông báo của nhà trường
 
Trang chủ
Giới thiệu
Đơn vị chức năng
Khối đoàn thể
Khoa & Bộ môn
Đào tạo
Văn bản quản lý
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác
Trung tâm ĐT
Tin tức
Thông tin hoạt động
Thông báo của nhà trường
Tin hoạt động nhà trường
Tuyển dụng
Nội quy & Quy chế
Thư viện

Bạn biết đến website từ đâu?
 

  Lượt truy nhập:  1707318
  Đang online:  6

  Quyết định Khen thưởng và tặng Học bổng Doanh nghiệp cho các sinh viên thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2013

   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ Quyết định số 6584/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/11/2005 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Tài chính-Quản trị kinh doanh;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh, sinh viên các lớp năm học 2012 -2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét duyệt Học bổng Doanh nghiệp nhà trường ngày 02/10/2013;

Theo đề nghị của ông Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

a. Tặng giấy khen và trao tặng Học bổng Doanh nghệp cho 14 sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa khóa 44, 45 và 05 sinh viên đại học có điểm thi tuyển sinh đầu vào cao nhất năm 2013, mỗi sinh viên 2.500.000đ (05 sinh viên đại học K1 mỗi sinh viên được tặng thêm 01 bộ điện thoại Viettel Smartphone V8404 trị giá 1.600.000đ) (có danh sách kèm theo).

b. Khen và thưởng 2.000.000đ/sinh viên cho 20 sinh viên K44, 45 có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập, năm học 2012 - 2013 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tiền khen thưởng được trích từ quỹ khen thưởng do các doanh nghiệp, cơ quan và cá nhân tài trợ.

Điều 3. Các ông (bà): Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Quản lý đào tạo, Tài chính - Kế toán, các Khoa, Bộ môn và sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

  - Như Điều 3;                                                         

  - Ban Giám hiệu (để b/c);                                                                             (Đã ký)

  - Các đơn vị;

  - Các lớp HSSV;

  - Lưu: VT, CTSV, TT.                                                                    TS. Đỗ Thị Thanh VânDANH SÁCH

Sinh viên thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập

 năm học 2012-2013 được nhận Học bổng Doanh nghiệp

 (Kèm theo Quyết định số 978 /QĐ-ĐHTCQTKD ngày 09/10/2013

của Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh)

_______________________

A-  Sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa các khóa

TT

Họ và tên

Lớp

Ngành

Số tiền (đ)

I

Khóa 44

 

 

 

1

Bùi Thị Lý

KT 44C

Kế toán

2.500.000

2

Trần Anh Tuấn

TC 44A

Tài chính - Ngân hàng

2.500.000

3

Nguyễn Thị Nhàn

QT 44C

Quản trị kinh doanh

2.500.000

4

Lê Thị Ngà

TĐ 44A

Thẩm định giá

2.500.000

5

Trần Thị Yên

TH 44B

Hệ thống TT

2.500.000

II

Khóa 45

 

 

 

1

Phạm Thị Uyên

KT 45D

Kế toán

2.500.000

2

Nguyễn Thị Dịu

TC 45B

Tài chính - Ngân hàng

2.500.000

3

Lê Thị Anh

QT 45A

Quản trị kinh doanh

2.500.000

4

Nguyễn Thị Trang

TH 45A

Hệ thống TT

2.500.000

III

Khóa 1 Đại học

 

 

 

1

Đinh Thị Thủy

KT 1A

Kế toán

2.500.000

2

Nguyễn Tiến Đạt

NH 1A

Tài chính - Ngân hàng

2.500.000

3

Phạm Thị Hằng

TC 1A

Tài chính - Ngân hàng

2.500.000

4

Đặng Ngọc Nghĩa

NH 1A

Tài chính - Ngân hàng

2.500.000

5

Đặng Quốc Huy

KD 1C

Kế toán

2.500.000

 

Cộng:

 

 

35.000.000

 

(Ba mươi năm triệu đồng chẵn)

B-  Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập

TT

Họ và tên

Lớp

Ngành

Số tiền (đ)

1

Tạ Thị Chinh

KT 44A

Kế toán

2.000.000

2

Phạm Thị Thanh Ngà

KT 44A

Kế toán

2.000.000

3

Nguyễn Thị Hằng

KT 44A

Kế toán

2.000.000

4

Phạm Thị Thái

KT 44K

Kế toán

2.000.000

5

Mai Thị Nhanh

KT 44K

Kế toán

2.000.000

6

Nguyễn Thị Trang

KT 44k

Kế toán

2.000.000

7

Nguyễn Thị Xâm

KT 44M

Kế toán

2.000.000

8

Dương Thị Hiền

KT 44N

Kế toán

2.000.000

9

Nguyễn Thị Quý

KT 44N

Kế toán

2.000.000

10

Trịnh Thị Oanh

KT 44N

Kế toán

2.000.000

11

Dương Thị Hằng

KT 44N

Kế toán

2.000.000

12

Lê Thị Mai

QT 44B

Quản trị kinh doanh

2.000.000

13

Trần Thị Hải

TĐ 44A

Thẩm định giá

2.000.000

14

Nguyễn Thị Điệp

TĐ 44A

Thẩm định giá

2.000.000

15

Trần Thị Thủy

TĐ 44A

Thẩm định giá

2.000.000

16

Đỗ Quỳnh Trang

TC 44B

Tài chính - Ngân hàng

2.000.000

17

Phạm Thị Huệ

TC 44B

Tài chính - Ngân hàng

2.000.000

18

Nguyễn Thị Thu Hường

TH 44A

Hệ thống TT

2.000.000

19

Phạm Hải Yến

KT 45C

Kế toán

2.000.000

20

Nguyễn Thùy Linh

TH 45B

Hệ thống TT

2.000.000

 

 

Cộng:

 

 

40.000.000

 

 

(Bốn mươi triệu đồng)

 

 

   
In trang nay  
 
Các tin đã đăng
   Xét công nhận tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy K43-đợt2; K43N2 khóa học 2010-2013 đào tạo theo hệ thống tín chỉ năm 2013
   Thông báo điều chỉnh thời gian làm việc, giảng dạy, học tập theo chế độ mùa Đông
   Kế hoạch tổ chức kiểm tra tiếng anh Đại học K1, Cao đẳng K46 năm học 2013-2014
   Thông báo kiểm tra kiến thức tiếng anh và bố trí học bổ sung kiến thức tiếng anh Đại học K1, Cao đẳng K46
   Thông báo tổ chức cho học sinh, sinh viên K43, K44, K39 đăng ký học lại
   Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần giáo dục quốc phòng-An ninh Đại học K1, Cao đẳng K46 năm học 2013-2014
   Thông báo về việc thu tiền học phí, tài liệu kỳ I (2013-2014) K44, K45
   Lịch hoạt động ngoại khóa đưa sinh viên K44 đi kiến tập tại các cơ quan, doanh nghiệp
   Đón tiếp sinh viên Đại học khoá I , đợt 2 và sinh viên Cao đẳng khóa 46 nhập trường
   Đưa sinh viên các lớp K44 đi kiến tập
 

  Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
  Cơ sở 1: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên
  Cơ sở 2: TT Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên
  Tel: (04) 6.590.449 Fax: (04) 6590.468