Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 6290 Trong tháng
30 Đang online
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho trường CĐTC Bắc Lào
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho trường CĐTC Bắc Lào

Quyết định về việc tặng giấy khen và thưởng cho sinh viên Đại học LTK3 đạt kết quả học tập xuất sắc, giỏi, rèn luyện tốt khóa học 2015-2017

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DS KT SV XS, Gioi LTK3
Ngày thêm: 11/08/2017
35 391KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017