Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Hội đồng Trường

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

TS. Lê Tuấn Hiệp

Chủ tịch Hội đồng Trường

Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh

2

TS Nguyễn Trọng Nghĩa

Ủy viên Hội đồng Trường;

Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng

Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh

3

ThS. Đặng Ngọc Quỳnh

Ủy viên Hội đồng Trường;

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên

UBND Tỉnh Hưng Yên

4

CN. Trịnh Văn Diễn

Ủy viên Hội đồng Trường;

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư 

Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Hưng Yên

5

ThS. Ngô Thị Nhung

Ủy viên Hội đồng Trường;

Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính

Bộ Tài chính

6

ThS. Lê Ngọc Hồng Nhật

Ủy viên Hội đồng Trường;

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á

Ngân hàng TMCP Bắc Á

7

ThS. Đỗ Văn Lương

Ủy viên Hội đồng Trường;

Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh

8

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp

Ủy viên Hội đồng Trường;

Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh

9

ThS. Đỗ Văn Dũng

Ủy viên Hội đồng Trường;

Phó trưởng Khoa Kinh tế và KDQT

Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh

10

ThS. Nguyễn Hải Hà

Ủy viên Hội đồng Trường;

Phó trưởng khoa PT khoa Kế toán – Kiểm toán

Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh

11

TS. Nguyễn Huy Cường

Ủy viên Hội đồng Trường;

Trưởng phòng Quản lý đào tạo

Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh

12

TS. Đào Văn Tú

Ủy viên Hội đồng Trường;

Trưởng phòng KH&HTQT

Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh

13

CN. Phạm Văn Hưng

Ủy viên Hội đồng Trường;

Phó trưởng phòng PT phòng Tài chính kế toán

Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh

14

ThS. Vũ Văn Hoàng

Ủy viên Hội đồng Trường;

Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp

Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh

15

SV. Tạ Đức Kiên

Ủy viên Hội đồng Trường;

Sinh viên, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường

Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh

 
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022