Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 810 Trong tháng
110 Đang online
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Chonnam – Hàn Quốc Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Chonnam – Hàn Quốc
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 - K2 hệ Cao Đẳng chính quy năm 2014

BỘ TÀI CHÍNH

         

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

         

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

         
                 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 - K47 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014

TT

MHS

Ho

ten

ngaysinh

phai

SBD

Ngành TT

Ghi chú

1

58

Hoàng Văn

Đạo

29/10/1995

Nam

KGH.A.46

Kế toán

 

2

39

Lê Trung

Đức

05/12/1995

Nam

DFA.A.263

Kế toán

 

3

93

Trịnh Hoàng

Đức

26/06/1996

Nam

NNH.A.1677

Kế toán

 

4

85

Lê Đức

Anh

03/04/1995

Nam

DCN.A.3086

Kế toán

 

5

8

Lê Ngọc

Anh

14/09/1993

Nam

DFA.A.83

Kế toán

 

6

76

Nguyễn Ngọc

Anh

30/04/1996

Nữ

DFA.A.16

Kế toán

 

7

61

Nguyễn Thị Phương

Anh

23/05/1996

Nữ

DLT.D1.1

Kế toán

 

8

26

Nguyễn Thị Quỳnh

Anh

20/04/1996

Nữ

DFA.D1.2214

Kế toán

 

9

42

Phạm Minh

Anh

26/11/1996

Nữ

DFA.A.32

Kế toán

 

10

6

Phạm Thị Ngọc

Anh

01/05/1996

Nữ

DDL.A.168

Kế toán

 

11

41

Nguyễn Chí

Công

04/06/1995

Nam

DFA.A.156

Kế toán

 

12

10

Đỗ Thị Phương

Chinh

02/06/1996

Nữ

HBT.D1.481

Kế toán

 

13

55

Phạm Tuyết

Chinh

10/03/1996

Nữ

DFA.D1.2281

Kế toán

 

14

3

Nguyễn Thùy

Dương

30/01/1996

Nữ

DFA.A1.1594

Kế toán

 

15

66

Bùi Ngọc

Diệp

15/08/1996

Nữ

DFA.A.177

Kế toán

 

16

72

Đoàn Tiến

Dũng

05/03/1996

Nam

DQK.A.415

Kế toán

 

17

59

Chu Thị

Dung

14/05/1996

Nữ

DQK.A.346

Kế toán

 

18

63

Nguyễn Thị

Dung

26/09/1996

Nữ

LDA.D1.7394

Kế toán

 

19

60

Nguyễn Thị

Giang

23/08/1996

Nữ

HTC.A.2275

Kế toán

 

20

38

Nguyễn Thị Trà

Giang

11/12/1996

Nữ

NNH.A.1755

Kế toán

 

21

50

Đoàn Phương

Hằng

22/02/1996

Nữ

DFA.A1.1644

Kế toán

 

22

69

Nguyễn Thị Diễm

Hằng

25/08/1995

Nữ

DFA.A.367

Kế toán

 

23

81

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

06/01/1995

Nữ

DMT.D1.546

Kế toán

 

24

7

Nguyễn Thu

Hằng

14/03/1996

Nữ

DFA.D1.2409

Kế toán

 

25

80

Nguyễn Thu

Hằng

04/10/1996

Nữ

DFA.D1.2402

Kế toán

 

26

13

Chu Thị Thanh

Hương

25/06/1996

Nữ

DFA.A1.1728

Kế toán

 

27

74

Phạm Thị

Hương

24/11/1995

Nữ

DFA.A.609

Kế toán

 

28

87

Phạm Thị

Hương

04/02/1996

Nữ

DFA.D1.2536

Kế toán

 

29

34

Nguyễn Thị

20/04/1996

Nữ

DLX.D1.884

Kế toán

 

30

37

Nguyễn Tuấn

Hải

20/09/1996

Nam

DFA.D1.2377

Kế toán

 

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018