Lịch công tác

Ngày tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 20/9

8h00’

Cơ sở 1

Nhập học đợt 2 (xét theo kết quả thi THPT) từ ngày 20/9 - 22/9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

Ngày 21/9

 

8h00’

PH.B

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: TS. Đỗ Tiến Tới

TS. Lê Tuấn HIệp

Chủ tịch HĐT

Thư ký HĐ báo cho các thành viên và chủ nhiệm đề tài.

P.KH&HTQT

9h00’

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: TS. Đào Văn Tú

10h00’

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: ThS. Lương Thị Dinh

14h00’

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: TS. Nguyễn Quang Hiệp

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

Thư ký HĐ báo cho các thành viên và chủ nhiệm đề tài.

P.KH&HTQT

15h00’

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: ThS. Nguyễn Minh Nhật

16h00’

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: ThS. Vũ Văn Hoàng

Thứ tư

Ngày 22/9

 

8h00’

PH.B

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: ThS. Phạm Thị Chanh

TS. Lê Tuấn HIệp

Chủ tịch HĐT

Thư ký HĐ báo cho các thành viên và chủ nhiệm đề tài.

P.KH&HTQT

 

9h00’

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: ThS. Lê Thị Hiền

10h00’

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: ThS. Đặng Hoài Nam

14h00’

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: TS. Trương Thị Đức Giang

15h00’

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: ThS. Trần Thu Nga

16h00’

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Thứ năm

Ngày 23/9

9h00’

PH.B

Họp đánh giá, xếp loại Chủ tịch HĐT

(Trực tiếp và trực tuyến).

Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Tài chính

- Ban Giám hiệu; Hội đồng trường;

- Đại diện Đảng ủy; Trưởng các đơn vị; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN

P.TCCB

14h00’

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: ThS. Hoàng Thị Mậu

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

Thư ký HĐ báo cho các thành viên và chủ nhiệm đề tài.

P.KH&HTQT

15h00’

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: ThS. Trần Đức Hùng

16h00’

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: TS. Nguyễn Thị Phương

Thứ sáu

Ngày 24/9

9h00’

PH.B

Họp HĐ xét nâng lương quý III/2021

(Trực tiếp và trực tuyến).

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

Hội đồng nâng lương.

P.TCCB

14h00’

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: TS. Nguyễn Thị Cẩm Thúy

TS. Lê Tuấn HIệp

Chủ tịch HĐT

Thư ký HĐ báo cho các thành viên và chủ nhiệm đề tài.

P.KH&HTQT

15h00’

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

16h00’

Họp HĐ tư vấn tuyển chọn đề tài

CN: ThS. Hoàng Thị Hương Giang

 

Ghi chú:  

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022