Lịch công tác

Thứ, ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 18/12  

S: 10h00 Nghiệm thu đề tài NCKH

(đ/c  Đỗ Thị Minh Nhâm chủ nhiệm).

C: 14h00 Dự Hội nghị tuyên truyền biển, đảo

  (TP: Theo Thông báo 84- TB/ĐU)

S: Giải quyết công việc thường xuyên

 

C: 14h00 Dự Hội nghị tuyên truyền biển, đảo

     (TP: Theo Thông báo 84- TB/ĐU)

Thứ ba

Ngày 19/12

S: Đi Hà Nội

C:14h00 Nghiệm thu câu hỏi và bài tập Kế toán máy trong doanh nghiệp

    15h30 Họp Chi bộ Khoa học – Khảo thí

S: Đi Hưng Yên (đ/c Dũng – Bí thư Đoàn TN cùng đi)

 

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ tư

Ngày 20/12  

Giải quyết

công việc thường xuyên

Giải quyết

công việc thường xuyên

Thứ năm

Ngày  21/12 

S: Giải quyết công việc thường xuyên

C:15h00 Khánh thành bảng điện tử trường ĐH Tài chính – Quản trị kinh doanh (cơ sở 2)

(P. CTSV, ĐTN chuẩn bị ND và báo đại biểu đến dự)

S: Giải quyết công việc thường xuyên

C:15h00 Khánh thành bảng điện tử trường ĐH Tài chính – Quản trị kinh doanh (cơ sở 2)

(P. CTSV, ĐTN chuẩn bị ND và báo đại biểu đến dự)

Thứ sáu

Ngày 22/12 

Giải quyết

công việc thường xuyên

Giải quyết

công việc thường xuyên

 
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017