Lịch công tác

Thứ/ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

TS. Lê Tuấn Hiệp

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 23/9

S: - 09h00 Hội ý Ban Giám hiệu

(Đ/c Lương cùng dự) - PH. C

     - 10h00 Hội ý tổ chức Lễ bế giảng GDQP K7 (TP: Ban chỉ đạo theo KH số 518 ngày 19/8/2019) - PH. C

C: 15h00 Đi học

S: 09h00 Hội ý Ban Giám hiệu

(Đ/c Lương cùng dự) - PH. C

 

 

 

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: - 09h00 Hội ý Ban Giám hiệu

(Đ/c Lương cùng dự) - PH. C

     - 10h00 Hội ý tổ chức Lễ bế giảng GDQP K7 (TP: Ban chỉ đạo theo KH số 518 ngày 19/8/2019) - PH. C

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ ba

Ngày 24/9

S: - 08h30 Dự Lễ bế giảng GDQP K7 tại CS2

    - 10h00 Họp HĐ nâng lương thường xuyên Quý III năm 2019 - PH. C

C: 15h00 Đi học

S: 10h00 Họp HĐ nâng lương thường xuyên Quý III năm 2019 - PH. C

 

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 08h30 Dự Lễ bế giảng GDQP K7 tại CS2

 

 

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ tư

Ngày 25/9

S: - 08h00 Chỉ đạo chấm thi tuyển sinh thạc sĩ K2, đợt 2, năm 2019

     - 09h00 Giám sát Chi bộ Phòng CTSV (TP: Theo QĐ của Đảng ủy) - PH. B

    - 10h00 Họp HĐTS liên thông ĐH K7

(P. QLĐT báo cho các thành viên HĐ) - PH. B

C: 15h00 Đi học

Giải quyết công việc thường xuyên

S: - 08h00 Chỉ đạo chấm thi tuyển sinh thạc sĩ K2, đợt 2, năm 2019

     - 10h00 Họp HĐTS liên thông ĐH K7

(P. QLĐT báo cho các thành viên HĐ) - PH. B

 

 

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ năm

Ngày 26/9

S: 09h00 Họp Hội đồng trường - PH. B

C: - 13h30 Họp HĐ nghiệm thu ĐCBG môn học Kinh tế học vĩ mô nâng cao (Chủ biên: TS. Nguyễn Quang Hiệp) - PH. C

     - 15h00 Đi học

S: 09h00 Họp Hội đồng trường - PH. B

 

 

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 09h00 Họp Hội đồng trường - PH. B

C: 13h30 Họp HĐ nghiệm thu ĐCBG môn học Kinh tế học vĩ mô nâng cao (Chủ biên: TS. Nguyễn Quang Hiệp) - PH. C

Thứ sáu

Ngày 27/9

S: 09h00 Họp HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Cẩm Thúy) - PH. C

C: 15h00 Đi học

Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết công việc thường xuyên

 

Ghi chú:  Các đơn vị gửi báo cáo giao ban tháng 10/2019 về Phòng HCTH (Đ/c Vũ Văn Hoàng) trước ngày 30/9/2019.

 
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019