Lịch công tác

Thứ/ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 16/7

S: - 08h30 Làm việc với Đoàn CBGV Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào (TP: Đ/c Cường, Dũng KH, Ngọc, Lương, Hiệp, Hoàng, Nhâm, Hưng KT, Huy QTTB, Hưng CTSV, Thắng KT, Điệp, Tú, Tâm cùng dự) - Phòng họp B

    - 10h00 Họp HĐ tuyển sinh mở rộng (TP: Đảng ủy, BGH; Hội đồng tuyển sinh; Trưởng các đơn vị) - Phòng họp B

    - 11h00 Ban Giám hiệu chiêu đãi Đoàn CBGV Trường CĐ Tài chính Bắc Lào (TP: Đảng ủy, BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể)

 

C: - 14h00 Họp HĐ nghiệm thu Đề cương bài giảng môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam - Phòng họp C

    - 15h00 Họp HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở (Chủ nhiệm: ThS. Kim Thị Hạnh) - Phòng họp C

   - 16h00: Hội ý về ôn và thi Chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2018 (TP: Đ/c Hiệp, Nhâm, Hạnh Vân, Phạm Đức, Chi cùng dự) - Phòng họp C

S: - 08h30 Làm việc với Đoàn CBGV Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào (TP: Đ/c Cường, Dũng KH, Ngọc, Lương, Hiệp, Hoàng, Nhâm, Hưng KT, Huy QTTB, Hưng CTSV, Thắng KT, Điệp, Tú, Tâm cùng dự) - Phòng họp B

    - 10h00 Họp HĐ tuyển sinh mở rộng (TP: Đảng ủy, BGH; Hội đồng tuyển sinh; Trưởng các đơn vị) - Phòng họp B

    - 11h00 Ban Giám hiệu chiêu đãi Đoàn CBGV Trường CĐ Tài chính Bắc Lào (TP: Đảng ủy, BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể)

 

 

 

 

 

C: 15h00 Họp HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở (Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Bình) - Phòng họp B

Thứ ba

Ngày 17/7

S: - 08h00 Họp HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở (Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Thị Nhài) - Phòng họp C

    - 09h30 Họp HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở (Chủ nhiệm: ThS. Kiều Thị Hồng Hạnh) - Phòng họp C

   

C: 14h00 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp ĐHLTCQ K4 - Phòng họp C

Đi công tác (Cùng Đoàn CBGV Trường CĐ Tài chính Bắc Lào)

Thứ tư

Ngày 18/7

Đi công tác (Cùng Đoàn CBGV Trường CĐ Tài chính Bắc Lào)

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ năm

Ngày 19/7

Đi công tác (Cùng Đoàn CBGV Trường CĐ Tài chính Bắc Lào)

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ sáu

Ngày 20/7

S: - 08h00 Họp HĐ nghiệm thu Đề cương bài giảng môn học Tin học ứng dụng trong tài chính - Phòng họp C

    - 09h00 Họp HĐ nghiệm thu Đề cương bài giảng môn học Tin học ứng dụng trong kế toán - Phòng họp C

C: Đi Hà Nội

S: Giải quyết công việc thường xuyên

 

C: 14h30 Làm việc với bà Trịnh Thị Hà (TP: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: P. HC-TH, P. TCCB, P. QTTB, Ban Quản lý KTX và đại diện Khu tập thể cơ sở 1) - Phòng họp B

 

Ghi chú: Ngày 15/7/2018, Đoàn CBGV của Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào sang thăm và làm việc

 
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018