Lịch công tác

Thứ, ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 21/8  

S: Đi Hưng Yên

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết

công việc thường xuyên

Thứ ba

Ngày 22/8

S: Giải quyết công việc thường xuyên

C:14h00 Nghiệm thu đề tài NCKH

(CN đề tài: đ/c Nguyễn Quốc Thắng)

Giải quyết

công việc thường xuyên

Thứ tư

Ngày 23/8  

S: Giải quyết công việc thường xuyên

C: Xét duyệt đề tài NCKH năm 2018

    -14h00: CN đề tài: đ/c Kiều Thị Hồng Hạnh báo cáo

    -15h00: CN đề tài: đ/c Đỗ Thị Nhài báo cáo

    -16h00: CN đề tài: đ/c Lê Thị Hạnh báo cáo

Giải quyết

công việc thường xuyên

Thứ năm

Ngày  24/8 

S: Sinh viên Đại học chính quy K5 nhập trường (đợt 3).

C: Xét duyệt đề tài NCKH năm 2018

    -14h00: CN đề tài: đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hà báo cáo

    -15h00: CN đề tài: đ/c Nguyễn Mạnh Tưởng báo cáo

    -16h00: CN đề tài: đ/c Kim Thị Hạnh báo cáo

Giải quyết

công việc thường xuyên

Thứ sáu

Ngày 25/8  

S:9h00 Nghiệm thu đề tài NCKH

(CN đề tài: đ/c Đậu Thế Tụng)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết

công việc thường xuyên

 

Ghi chú:  - Trong tuần dự kiến học NQTW 5 khóa XII, lịch cụ thể thông báo sau.

Thiết kế bởi Aptech
Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017