Lịch công tác

Thứ/ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 24/6

S: Làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước - Phòng họp B

C: Đi Hà Nội

Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hưng Yên

Thứ ba

Ngày 25/6

Đi công tác

Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hưng Yên

Thứ tư

Ngày 26/6

Đi công tác

Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hưng Yên

Thứ năm

Ngày 27/6

Đi công tác

S: Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hưng Yên

C: Họp HĐ tuyển chọn đề tài NCKH cấp cơ sở (14h00 Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hạnh Vân; 15h00 Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Thu Trang; 16h00 Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Mùi Hà) –Phòng họp C

Thứ sáu

Ngày 28/6

Đi công tác

S: Họp HĐ tuyển chọn đề tài NCKH cấp cơ sở (08h00 Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Liên; 08h45 Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Thị Kim Chi; 09h30 Chủ nhiệm: ThS. Đào Thị Hồng Xiêm; 10h15 Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Minh Nam) - Phòng họp C

C: Giải quyết công việc thường xuyên

 

Ghi chú:  Các đơn vị gửi báo cáo giao ban tháng 7/2019 về Phòng Hành chính-Tổng hợp (Đ/c Vũ Văn Hoàng) trước ngày 30/6/2019.

 

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019