Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 30.49 Trong tháng
20 Đang online
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Mẫu văn bản tài liệu

CÁC QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

Ký hiệu Ngày phát hành Trích yếu Nguồn
Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô 15/10/2014 Phòng HCTH
biên tập và xuất bản tạp chí TCQTKD số 12 - tháng 12 năm 2018 05/10/2018
Các mẫu kèm thông tư 01_2011_TT-BNV thể thức văn bản 01/06/2016 Phòng HCTH
Công khai các hoạt động của trường ĐH TCQTKD 2020-2021 05/11/2020
công khai các hoạt động của trường ĐH TCQTKD năm học 2018 - 2019 20/12/2018
Danh sách giảng viên cơ hữu 18/07/2016 Phòng TCCB
DS hiến máu tình nguyện năm 2018 03/12/2018
DS KT SV XS, Gioi LTK3 11/08/2017
Học bổng K3,K3LT,K4,K4LT 04/05/2017
kê khai thành tích 17/03/2020
KH về rà soát hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ của trường 11/06/2021
KL T5-2018 08/05/2018
Kq rèn luyện học kỳ I của sv K4, K5, K6, K6LT 25/03/2019
MẪU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG XE 06/05/2016 Phòng HCTH
Quy che Cong tac HSSV.2013 15/10/2014 Phòng CTSV
Quy chế hoạt động của Ban liên lạc cựu sinh viên 04/10/2016
Quy chế quản lý và hoạt động của cổng TTĐT trường ĐH TCQTKD 26/02/2021
Quy chế đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng trường ĐH TCQTKD 09/11/2018
Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ 13/08/2015
Quy định chuẩn đầu ra tin học 13/08/2015
Quy định Đánh giá rèn luyện SV 08/08/2016
Quyết toán ngân sách năm 2017 26/07/2018
Quyết định khen thưởng hiến máu 2017 05/05/2017
QĐ ban hành quy chế văn hóa công sở trường ĐH TCQTKD 31/12/2020
QĐ Ban hành Quy định chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ 21/02/2019
QĐ khen thưởng cb, gv, sv tham gia hiến máu tình nguyện 2019 28/11/2019
QĐ mã sv K6, LT K6, VB2K6 24/12/2018
QĐ tặng giấy khen và thưởng hiến máu năm 2019 18/04/2019

MẪU VĂN BẢN CHO SV

Ký hiệu Ngày phát hành Trích yếu Nguồn
BB hop lop DG diem ren luyen 15/10/2014 Phòng CTSV
BC. thang tinh hinh Lop SV 15/10/2014
HD xin mien giam HP 2015 22/10/2015
Hướng dẫn miễn giảm học phí cho Sinh viên 31/10/2016
Khung Xử lý kỷ luật SV 12/08/2016
LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN 2018 ( NAM - NỮ) 12/03/2018
Mau don xac nhan gd có hckk 07/08/2020
Mau don xin hoc bong DN 27/05/2019
Mau don xin hoc bong DN 07/08/2020
Mau don xin hoc bong DN 2017 18/08/2017
Mau-don-xin-hoc-bong-DN-2018 16/08/2018
Phieu danh gia DRL2015 18/12/2015
Đơn xin học lớp kế toán trưởng 03/03/2015
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022