Đăng nhập

Đáp án thi trắc nghiệm K46 cao đẳng kỳ II năm học 2013-2014

Thực hiện Kế hoạch thi kết thúc học phần kỳ II cao đẳng K46 năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo đáp án các môn thi trắc nghiệm như sau:

     Đáp án thi trắc nghiệm kỳ II K1 đại học chính quy năm học 2013-2014
Thực hiện Kế hoạch số 463 ngày 15/5/2014 về tổ chức thi kết thúc học phần kỳ II K1 đại học chính quy năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo đáp án các môn thi trắc nghiệm như sau:
     Đáp án thi trắc nghiệm K45 kỳ II năm học 2013-2014
Thực hiện Kế hoạch số 417 ngày 05/5/2014 về việc tổ chức thi kết thúc học phần kỳ II K45 năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo đáp án các môn thi trắc nghiệm như sau:
     Đáp án thi trắc nghiệm đợt 1 kỳ II K1 đại học liên thông
Thực hiện kế hoạch giảng dạy và thi kết thúc học phần học kỳ II K1 đại học liên thông, Nhà trường thông báo đáp án thi trắc nghiệm đợt 1 ngày 11/5/2014 như sau:
     Đáp án thi trắc nghiệm học kỳ I K46 năm học 2013-2014
Thực hiện Kế hoạch số 1316 ngày 24/12/2013 về việc tổ chức thi kết thúc học phần cho cao đẳng chính quy K46 năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo đáp án thi trắc nghiệm các học phần như sau:Tìm kiếm
           
  Lượt truy nhập:  1474450
  Đang online:  1694
  Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
  Cơ sở 1: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên
  Cơ sở 2: TT Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên
  Tel: (04) 6.590.449 Fax: (04) 6590.468