Đăng nhậpĐáp án thi trắc nghiệm học kỳ hè 2014-Bậc đại học

Thực hiện Kế hoạch số 800 ngày 7/8/2014 về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ hè 2014, Nhà trường thông báo đáp án thi trắc nghiệm các học phần bậc đại học như sau:

     Đáp án thi trắc nghiệm kỳ hè 2014-Bậc cao đẳng
Thực hiện Kế hoạch số 800/KH-ĐHTCQTKD ngày 7/8/2014 về việc tổ chức thi kết thúc học kỳ hè 2014, Nhà trường thông báo đáp án các môn thi trắc nghiệm bậc cao đẳng như sau:
     Đáp án thi trắc nghiệm K46 cao đẳng kỳ II năm học 2013-2014
Thực hiện Kế hoạch thi kết thúc học phần kỳ II cao đẳng K46 năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo đáp án các môn thi trắc nghiệm như sau:
     Đáp án thi trắc nghiệm kỳ II K1 đại học chính quy năm học 2013-2014
Thực hiện Kế hoạch số 463 ngày 15/5/2014 về tổ chức thi kết thúc học phần kỳ II K1 đại học chính quy năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo đáp án các môn thi trắc nghiệm như sau:
     Đáp án thi trắc nghiệm K45 kỳ II năm học 2013-2014
Thực hiện Kế hoạch số 417 ngày 05/5/2014 về việc tổ chức thi kết thúc học phần kỳ II K45 năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo đáp án các môn thi trắc nghiệm như sau:Tìm kiếm
      svgate.gif
      1658798.PNG

           
  Lượt truy nhập:  1714818
  Đang online:  105
  Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
  Cơ sở 1: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên
  Cơ sở 2: TT Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên
  Tel: (04) 6.590.449 Fax: (04) 6590.468