Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Thông báo

DANH SÁCH LỚP TẠM THỜI HỌC ONLINE TUẦN CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA
06/09/2021
..
LỊCH HỌC TUẦN CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA K9 ĐỢT 1 NĂM 2021
05/09/2021
LỊCH HỌC TUẦN CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA K9 ĐỢT 1 NĂM 2021 (Kèm theo Kế hoạch số 565/KH-ĐHTCQTKD ngày 01/9 /2021 của trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh)     STT   Ngành (Lớp)   Giảng đường – ID phòng room ..
Thông báo về xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng xét tuyển Đại học hệ chính quy theo Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
06/08/2021
..
 Thông báo về công khai điểm thi và phúc khảo bài thi kết thúc Học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021
04/08/2021
..
Thông báo về sinh viên chưa hoàn thành nộp học phí và nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy K5 đợt 2 năm 2021
30/07/2021
  ..
Thông báo về xét tuyển Đại học hệ chính quy theo kết quả học bạ THPT đợt 3 năm 2021
30/07/2021
..
Thông báo về điều chỉnh thời gian phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ K5 đợt 2 năm 2021
30/07/2021
..
 Thông báo về thu tiền học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 của học viên lớp cao học khóa 3
28/07/2021
..
Thông báo về thu tiền học phí học kỳ hè năm học 2020-2021
28/07/2021
..
Thông báo về tăng cường 1 số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19
27/07/2021
..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022