Tuyển sinh 2019 Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Thông báo xét công nhận tốt nghiệp sinh viên đại học K3 ngành Kiểm toán

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
Đơn xin xét CN tốt nghiệp
Ngày thêm: 18/01/2019
95 64KB Download
Đơn xin hoãn xét CN tốt nghiệp
Ngày thêm: 18/01/2019
53 42.5KB Download
Lý lịch SV tốt nghiệp ra trường
Ngày thêm: 18/01/2019
101 52KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019