Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Trạm y tế

 Bác sỹ trạm trưởng: Lê Xuân Hải

1. Chức năng:

Là tuyến y tế cơ sở đầu tiên, quản lý và chăm sóc kịp thời, tại chỗ sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và người lao động nhằm bảo vệ sức khỏe cho các đối tượng, phục vụ cho học tập và công tác. Khám bệnh, chẩn đoán, sơ cứu ban đầu, cấp cứu đối với toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn trường. Đề xuất cơ số thuốc dự trữ, chủng loại thuốc sử dụng để phục vụ khám chữa bệnh ban đầu.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức khám và điều trị kịp thời các trường hợp ốm đau, tai nạn lao động, chấn thương do tập luyện TDTT, nhiễm độc, bệnh nghề nghiệp cấp tính; điều trị ngoại trú cho những người bị bệnh mãn tính, mới ốm khỏi; phục hồi chức năng cho cán bộ, giảng viên và người lao động theo thẩm quyền của Trạm Y tế cơ sở; gửi bệnh nhân đi các cơ sở điều trị.

- Thực hiện cấp cứu ngoài giờ hành chính (kể cả ngày lễ và ngày thứ bảy, chủ nhật).

- Thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; phối hợp kiểm tra trật tự nội vụ, nếp sống sư phạm của sinh viên.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và người lao động theo quy định của Bộ Y tế.

- Tổ chức thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; phối hợp với các đơn vị chức năng có biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn các tệ nạn xã hội (nghiện hút, tiêm chích ma túy …) cho các đối tượng trong trường, đặc biệt là sinh viên.

- Tổ chức quản lý, cấp phát thuốc đúng đối tượng.

- Quản lý và bảo dưỡng tốt cơ sở vật chất của Trạm Y tế.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

- Làm đầu mối lập kế hoạch, theo dõi chế độ bảo hiểm y tế cho cán bộ, giảng viên trong trường. Phối hợp với các đơn vị chức năng theo dõi chế độ bảo hiểm y tế đối với sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

II, Tổ chức bộ máy
Tổng số cán bộ viên chức : 03 cán bộ
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng tại cơ sở 1 trường ĐH TC - QTKD, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022