Liên hệ

Xin chào, đây là trang liên hệ của Blog kiến thức tài chính, quản trị kinh doanh.

Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua gmail: buianhtu100@gmail.com

Đây là tên miền cũ của trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, trong trường hợp bạn đang tìm địa chỉ liên lạc của trường thì có thể thông qua các phương thức sau:

Google map: https://goo.gl/maps/3syFyNqnS1cb8hN2A

Facebook: https://www.facebook.com/DaoTaoDaiHocTaiChinhQuanTriKinhDoanh/

Website hiện nay của trường: https://ufba.edu.vn/