Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Thông báo về xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng xét tuyển Đại học hệ chính quy theo Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022