Liên Danh Là Gì? Có Khác Với Liên Doanh?

Trong lĩnh vực đấu thầu hầu hết mọi người đều rất quen thuộc đối với từ liên danh nhưng với những người khác lại khá xa lạ và có khi nhầm lẫn với liên doanh. Vậy nếu bạn muốn biết liên danh là gì cùng với các vấn đề có liên quan đến chúng thì hãy tham khảo bài viết dưới đây. 

Liên danh là gì?

Liên danh là gì? Liên danh là một từ mang ý nghĩa ám chỉ một cái tên được dùng chung cho nhiều nhóm hay tổ chức để sử dụng chúng như một danh nghĩa tham gia vào các hoạt động hay nghiệp vụ nào đó mà cùng làm hoặc hợp tác với nhau.

Liên danh là gì?
Liên danh là gì?

Lý do cần thực hiện liên danh là gì?

Vậy bạn có biết tại sao cần phải thực hiện liên danh không? Thông thường nguyên nhân chủ yếu xuất hiện liên danh là do việc bản thân một doanh nghiệp bất kỳ không có đủ khả năng để có thể đáp ứng được các điều kiện cũng như thực hiện được gói thầu trên tệp hồ sơ.

Lý do cần thực hiện liên danh.
Lý do cần thực hiện liên danh.

Đặc điểm trong liên danh

Để bạn hiểu hơn về liên danh là gì cũng như phân biệt được chúng với một số thuật ngữ khác thì chúng ta cùng tìm hiểu các đặc điểm của liên danh bao gồm:

 • Khi thực hiện liên danh thì các thành viên không cần phải thành lập pháp nhân mới mà chỉ cần cùng nhau thực hiện một dự án chung. 
 • Một thỏa thuận liên danh phải phân định rõ quyền lợi, trách nhiệm, khối lượng công việc và giá trị của từng thành viên trong liên danh. 
 • Trong liên danh sẽ có một nhà thầu làm thành viên đứng đầu chịu trách nhiệm đại diện cho nhà thầu liên danh. Thành viên này sẽ thực hiện điều hành và tổ chức các công việc chung giúp đảm bảo các nhà thầu thành viên thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung.
 • Việc liên danh chỉ kết thúc khi nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng với chủ đầu tư được hoàn thành và các bên đều nhận được lợi ích của họ.
Đặc điểm trong liên danh.
Đặc điểm trong liên danh.

Các thuật ngữ Tiếng Anh liên quan đến liên danh

Ngoài từ “ liên danh” thì thông thường trong các lĩnh vực chuyên môn như đấu thầu sẽ có thể sử dụng các thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến chúng. Bạn có thể tham khảo một số thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến liên danh bao gồm:

 • Liên danh có tên tiếng Anh là Joint name.
 • Nhà thầu liên danh có tên tiếng Anh là General name of contractor.
 • Hợp đồng liên danh có tên tiếng Anh là Partnership contracts
 • Liên doanh có tiếng anh là Joint Venture

Quy định pháp luật về liên danh

Về các quy định về liên danh thì bạn có thể căn cứ vào Luật Đấu thầu hoặc tham khảo chi tiết những khoản mục và vài điều cơ bản trước khi tiến hành liên danh được bài viết tổng hợp dưới đây: 

 • Khoản 35, Điều 4:

Nhà thầu đại diện chịu trách nhiệm trong việc tham dự thầu, đứng tên dự án thầu, trực tiếp ký và thực hiện theo hợp đồng. Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu thành viên đại diện đều có thể là nhà thầu chính.

 • Mục h, Khoản 1, Điều 5:

Nếu có nhà thầu nước ngoài tham gia vào dự thầu quốc tế tại Việt Nam thì cần phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước trừ khi dự án đó quá khả năng với các nhà thầu trong nước.

 • Khoản 3, Điều 5:

Khi liên danh thì cần phải có một mẫu văn bản thỏa thuận rõ trách nhiệm của từng thành viên và cụ thể quy định về nhà thầu chính.

 • Khoản 6, Điều 11:

Nếu liên danh tham gia vào dự án thầu thì từng thành viên có quyền đảm bảo dự thầu riêng rẽ hoặc cử một thành viên đại diện chịu trách nhiệm bảo đảm dự án thầu cho chính họ lẫn các thành viên khác. Lưu ý rằng khi tham gia dự thầu thì cần toàn bộ chi phí không được thấp hơn mức thầu đã quy định.

 • Khoản 1, Điều 65 & 71:

Khi đã thỏa thuận cùng tham gia vào dự án thầu thì cần phải có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác nhận của từng thành viên vào bản hợp đồng.

Quy định pháp luật về liên danh.
Quy định pháp luật về liên danh.

Tìm hiểu về nhà thầu liên danh

Và để giúp bạn hiểu ứng dụng của liên danh thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến liên danh nhà thầu nhé.

Khái niệm liên danh nhà thầu

Liên danh nhà thầu là việc hai hay nhiều doanh nghiệp cùng nhau đứng tên để dự thầu dưới tư cách là nhà thầu liên danh. Các doanh nghiệp này sẽ thực hiện các hoạt động hợp tác để từ đó tiến hành dự thầu nhằm đảm bảo điều kiện và chất lượng khi tham gia gói thầu.

Thời điểm thực hiện liên danh nhà thầu

Các doanh nghiệp sẽ thực hiện liên danh nhà thầu khi: 

 • Các nhà thầu độc lập có đủ điều kiện và năng lực có thể cùng với một hoặc nhiều nhà thầu khác tham gia đấu thầu trong một đơn vị dự thầu và chỉ cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đối với nhà thầu liên danh
 • Các thỏa thuận liên danh phải được thành lập nhằm thể hiện các trách nhiệm cũng như quyền lợi của các thành viên khi tiến hành hợp tác dưới một danh nghĩa chung và phải được lập thành văn bản theo quy định.

Nguyên nhân nhà thầu thực hiện liên danh

Thông thường việc nhà thầu thực hiện liên danh là do hai nhóm nguyên nhân chủ yếu sau:

 • Nếu chỉ một doanh nghiệp tham gia thì có thể không đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu và năng lực thực hiện gói thầu đó. 
 • Có thể do gói thầu lớn và các thành viên muốn tối ưu hóa phần công việc phù hợp với năng lực mà không phải chịu trách nhiệm khi sử dụng nhà thầu phụ. Việc này vừa để đảm bảo năng lực và chất lượng công việc mà còn có thể lợi ích nhận được tương xứng.
Tìm hiểu về nhà thầu liên danh.
Tìm hiểu về nhà thầu liên danh.

Tìm hiểu về hợp đồng liên danh

Bên cạnh nhà thầu liên danh thì còn một khái niệm nữa mà chúng ta cần phải tìm hiểu chính là hợp đồng liên danh.

Khái niệm về hợp đồng liên danh

Hợp đồng liên danh là một dạng mẫu văn bản được ký kết giữa hai hoặc nhiều bên khi có nhu cầu để thực hiện hợp tác liên danh với nhau nhằm thực hiện đấu thầu một dự án nào đó với đối tác thứ ba không phải là các bên liên danh.

Hợp đồng liên danh được sử dụng nhiều trong đấu thầu nhằm có giá trị ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các chủ thể cùng đứng ở bên dự thầu.

Đặc điểm hợp đồng liên danh

Hợp đồng liên danh có một số đặc điểm sau: 

 • Các nhà thầu liên danh thành viên không có tư cách pháp nhân trong liên danh.
 • Bản chất của hợp đồng liên danh chỉ xác định sự hợp tác và ràng buộc thực hiện công việc của các thành viên tham gia.
 • Người đại diện có thể là một hoặc nhiều thành viên tham gia trong hợp tác liên danh.
 • Các bên tham gia liên danh sẽ góp vốn và cùng thỏa thuận, ký kết bản hợp đồng nhằm xác định lợi ích tốt hơn trong phạm vi đóng góp và thực hiện nghĩa vụ. 
 • Trong hợp đồng liên danh sẽ nêu rõ các điều khoản và tỷ lệ góp vốn cũng như phương thức hạch toán, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên khi tham gia đã thỏa thuận để xác định được lợi ích và nghĩa vụ ràng buộc.

Nội dung hợp đồng liên danh

Về nội dung thì dù là mỗi hợp đồng liên danh sẽ có sự khác nhau về nghĩa vụ, quyền lợi cũng như tỷ lệ góp vốn của mỗi thành viên nhưng vẫn phải tuân thủ và đảm bảo sự đầy đủ của các yếu tố sau: 

 • Chủ thể của hợp đồng liên danh.
 • Tên công ty hoặc tên đại diện các bên tham gia liên danh.
 • Nội dung phân chia công việc cụ thể mỗi thành viên trong liên danh.
 • Nguyên tắc hoạt động và hạch toán của hợp đồng liên danh.
 • Một số quy định liên quan đến tài chính trong liên danh.
 • Trách nhiệm của mỗi bên tham gia cũng như đề xuất đại diện liên danh khi tham gia ký kết hợp đồng.
 • Các điều khoản về những trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng liên danh.
 • Các điều khoản liên quan đến phạt và bồi thường thiệt hại hợp đồng liên danh.
 • Một số tình huống và cách giải quyết tranh chấp nếu có trong hợp đồng liên danh.
Tìm hiểu về hợp đồng liên danh.
Tìm hiểu về hợp đồng liên danh.

Trên đây là toàn bộ các thông tin chi tiết và tổng quan nhằm hỗ trợ bạn trả lời cho câu hỏi liên danh là gì một cách hiệu quả và chính xác nhất. Hy vọng với những thông tin được cung cấp trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc cập nhật thêm kiến thức về thuật ngữ mới này nhé.