Tham Khảo Mẫu Hợp Đồng Cầm Đồ Chuẩn Mới Nhất

Hợp đồng cầm đồ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình giao dịch, thoả thuận. Khi viết bạn cần đề cập tới điều khoản, lãi suất, thời hạn,… rõ ràng. Thông tin chi tiết sẽ được phân tích rõ trong từng phần dưới đây, mời bạn đọc ngay.

Hợp đồng cầm đồ là gì?

Hợp đồng cầm đồ được biết là việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (bên nhận cầm cố). Điều này nhằm thống nhất và đảm bảo quyền, nghĩa vụ cho cả hai bên.

Hợp đồng cầm đồ là những thoả thuận của bên cầm cố và bên nhận cầm cố
Hợp đồng cầm đồ là những thoả thuận của bên cầm cố và bên nhận cầm cố

Căn cứ vào điều 105, bộ luật dân sự 2015, hợp đồng cầm đồ sẽ bao gồm nhiều đối tượng khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Tài sản chính là vật, tiền hoặc giấy tờ có giá cũng như quyền tài sản.
 • Các loại tài sản bao gồm động sản, bất động sản các loại giấy tờ đảm bảo như cầm sổ bảo hiểm xã hội. Hơn hết, bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai, những loại này thường có giá cầm đồ giá cao.

Tầm quan trọng của hợp đồng cầm đồ

Hợp đồng cầm đồ có vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi giao dịch. Văn bản này quy định rõ những điều sau:

 • Hợp đồng cầm đồ tạo ra hành lang pháp lý an toàn cho các chủ thể tham gia hợp đồng. Theo đó, các bên tham gia hợp đồng sẽ có quyền tự do, tự nguyện giao kết nhưng vẫn đảm bảo trong khuôn phép pháp luật.
 • Hợp đồng cầm đồ chính là cơ sở để giải quyết khi có các tranh chấp xảy ra. Những thoả thuận của các bên sẽ trở thành chứng cứ quan trọng nhằm xác định trách nhiệm của mỗi người.
 • Hợp đồng sẽ giúp cho các cơ quan có thẩm quyền dễ dàng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật của các bên. Đồng thời, đây sẽ là căn cứ an trọng để áp dụng các biện pháp chế tài cho các bên vi phạm khi cần thiết.
Hợp đồng cầm đồ có tầm quan trọng vô cùng lớn cho mọi giao dịch cầm cố
Hợp đồng cầm đồ có tầm quan trọng vô cùng lớn cho mọi giao dịch cầm cố

Thông tin về mẫu hợp đồng cầm đồ

Trên thực tế, hợp đồng cầm đồ có nhiều dạng như cầm ô tô, xe máy, laptop, điện thoại,… Tuy nhiên, thông tin đều như nhau, sử dụng một mẫu chung bao gồm những phần cụ thể như sau:

 • Thông tin về tài sản cầm cố.
 • Đề cập tới thời hạn vay.
 • Nêu rõ mức lãi suất cầm đồ.
 • Thời hạn tiến hành trả cả gốc lẫn lãi.
 • Thông tin rõ ràng về việc không thanh toán đúng hạn sẽ phải chịu phí bao nhiêu,
 • Đề cập tới các điều khoản cụ thể trong việc giao nhận tài sản, bảo quản,…
 • Trách nhiệm của hai bên.
 • Một số thông tin khác.

Thông tin trong hợp đồng cầm đồ vô cùng quan trọng. Bởi đây chính là cách để các tiệm cầm đồ quản lý các giao dịch cũng như nắm chắc về tài sản cầm cố.

Khi viết hợp đồng cầm đồ cần đề cập tới một số thông tin quan trọng
Khi viết hợp đồng cầm đồ cần đề cập tới một số thông tin quan trọng

Tham khảo mẫu hợp đồng cầm đồ mới nhất

Bạn đang có nhu cầu cầm đồ nhưng chưa biết soạn thảo hợp đồng như thế nào? Dưới đây là những gợi ý cụ thể giúp bạn đảm bảo thông tin quan trọng, trình bày khoa học và chuyên nghiệp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

…………..oOo…………..

HỢP ĐỒNG CẦM ĐỒ Số: 000001

 

Hôm nay, Ngày….. Tháng …. Năm 20…

Họ và tên ông(bà): …………………………………………………………. Ngày sinh : ………………………………………………………….

Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CMND/Thẻ căn cước số: ………………………………………………. Cấp ngày : ………………………………………………………….

Muốn thoả thuận cầm cố cũng như tự nguyện giao các tài sản như sau:

Số tiền đã nhận :……………………………………………………………………………………………………………

(Viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………………………….

Thời hạn cầm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Từ ngày:…………………… tháng:………. năm:……………………………………………………………

Đến hết ngày:……………. tháng:………. năm:……………………………………………………………

Lãi suất áp dụng : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan toàn bộ tài sản đang cầm cố chính là của tôi, không có tình trạng tranh chấp hoặc thuộc quyền sở hữu của bất kỳ tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng nào. Nếu không đúng với cam kết tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong trường hợp tới thời gian kể trên nhưng tôi không đến chuộc lại tài sản, tôi đồng ý để cửa hàng bán tài sản để thu hồi vốn. Khi đó, tôi cam kết không có thắc mắc hoặc tiến hành khiếu nại.

Phụ trách cửa hàng Kế toán Người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngoài ra, trong hợp đồng cầm đồ cần đề cập tới quy định và điều khoản cụ thể. Đây chính là căn cứ quan trọng giúp hai bên được đảm bảo quyền lợi khi xảy ra tranh chấp.

Rủi ro khi làm mất hợp đồng cầm đồ

Hợp đồng cầm đồ sẽ được giao cho cả hai bên là bên nhận cầm đồ (giữ hợp đồng chính) và bản sao (bên cầm đồ). Khi bên cầm đồ muốn chuộc lại tài sản thì bên nhận cầm đồ phải giao lại giấy tờ cho bên nhận cầm đồ. Nếu không, bên cầm đồ sẽ không được nhận lại tài sản và bên nhận cầm đồ không có trách nhiệm thực hiện bồi thường sau này.

Khi làm mất hợp đồng cầm đồ khách hàng phải chịu mất tài sản đã cầm cố trước đó
Khi làm mất hợp đồng cầm đồ khách hàng phải chịu mất tài sản đã cầm cố trước đó

Như vậy, khi bạn làm mất hợp đồng cầm đồ sẽ phải chịu mất tài sản đã cầm cố trước đó. Do thế, khách hàng cần đặc biệt lưu tâm tới vấn đề kể trên, chú ý giữ gìn giấy tờ cẩn thận. Nếu không chính bạn sẽ là người chịu thiệt cũng như khó nhận lại sự bảo vệ quyền lợi từ pháp luật.

Trên đây là những thông tin mới nhất về hợp đồng cầm đồ. Hi vọng bạn đã cập nhật được kiến thức hữu ích cũng như nâng cao vốn hiểu biết trong lĩnh vực này. Hãy tiếp tục theo dõi chuyên trang để không bỏ lỡ các nội dung hay khác.