Biểu Phí Duy Trì Tài Khoản Vietinbank Mới Nhất 2023

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ mở tài khoản tại các ngân hàng thì một trong những điều mà họ quan tâm chính là về mức biểu phí áp dụng, đặc biệt là phí duy trì tài khoản. Do đó, bài viết hôm nay sẽ gửi đến bạn các thông tin tổng quan về mức biểu phí duy trì tài khoản Vietinbank mới nhất hiện nay.

Phí duy trì tài khoản Vietinbank là gì?

Phí duy trì tài khoản Vietinbank là khoản phí được thu hàng tháng đối với mỗi khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ tại ngân hàng được tính từ lúc khách hàng kích hoạt thẻ Vietinbank thành công. Khoản phí này giúp ngân hàng duy trì và quản lý tài khoản của khách hàng và thường được biết như là số dư tối thiểu phải có để xác minh khách hàng vẫn còn sử dụng thẻ.

Định kỳ hàng tháng thì phí duy trì tài khoản này sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản của khách hàng hàng tháng và sẽ được thu lần đầu ngay sau khi khách hàng đăng ký mở thẻ tại ngân hàng Vietinbank.

Lưu ý rằng phí duy trì tài khoản Vietinbank không bao gồm các khoản phí dịch vụ của ngân hàng trong quá trình khách hàng sử dụng như chuyển tiền Vietinbank bằng Internet, phí cấp lại thẻ ngân hàng,…

Phí duy trì tài khoản Vietinbank là gì?
Phí duy trì tài khoản Vietinbank là gì?

Khách hàng có bắt buộc phải đóng phí duy trì tài khoản Vietinbank không?

Phí duy trì tài khoản Vietinbank là khoản phí bắt buộc giúp khách hàng duy trì hoạt động của tài khoản để sử dụng các dịch vụ tiện ích tại Vietinbank nên nếu không đóng phí duy trì tài khoản thì tài khoản của bạn sẽ không đủ hiệu lực để sử dụng các giao dịch tài chính hằng ngày. 

Đồng thời, phí duy trì góp phần giúp ngân hàng dễ dàng quản lý tài khoản và hạn chế việc đăng ký tài khoản ảo hiện nay.

Biểu phí duy trì tài khoản Vietinbank cập nhật mới nhất

Và để khách hàng có thể hiểu và biết được mức phí duy trì tài khoản Vietinbank mới nhất hiện nay thì bạn có thể tham khảo biểu phí tương ứng với các tài khoản thẻ được bài viết tổng hợp dưới đây: 

Hoặc qua link sau: 

https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/bieu-phi-dich-vu/khach-hang-ca-nhan/dich-vu-the.html 

Phí duy trì tài khoản thẻ ghi nợ quốc tế Vietinbank

Các loại thẻ ghi nợ quốc tế thì mức phí sẽ cao hơn một chút so với thẻ nội địa nhưng nhìn chênh lệch này không đáng kể như sau: 

Phí thường niên thẻ chính Mức phí
Thẻ Mastercard Debit Platinum Khách hàng ưu tiên (thẻ Premium Banking) Miễn phí
Thẻ Visa Debit Platinum Sống khỏe 163.636 VND
Thẻ Visa/ Mastercard Debit Platinum Vpay (thẻ phi vật lý) 50.000 VND
Thẻ UPI Debit Gold 120.000 VND
Thẻ Visa Debit Gold Sakura (Tài khoản VND/USD) Miễn phí
Thẻ Visa Debit Gold USD 120.000 VND
Thẻ Mastercard Platinum Sendo (thẻ vật lý & phi vật lý) 20.000 VND/tháng
Phí thường niên thẻ phụ  
Thẻ phụ Mastercard Debit Platinum Khách hàng ưu tiên (thẻ Premium Banking) Miễn phí
Thẻ phụ Visa Debit Platinum Sống khỏe 60.000 VND
Thẻ phụ UPI Debit Gold 60.000 VND
Thẻ phụ Visa Debit Gold Sakura (Tài khoản VND/USD) Miễn phí
Thẻ phụ Visa Debit Gold USD Miễn phí

Phí duy trì tài khoản thẻ ghi nợ nội địa Vietinbank

Những loại thẻ này sẽ có phí duy trì thấp hơn so với các loại thẻ khác.

Sản phẩm Biểu phí
Thẻ S – Card, S – Card liên kết 60.000 VND 
Thẻ C – Card, C – Card liên kết, 12 con giáp, G – Card, Pink – Card 60.00 VND 
Phí bảo hiểm toàn diện thẻ E – Epartner Theo phí của công ty Bảo Hiểm 

Phí duy trì tài khoản thẻ tín dụng Vietinbank

Đối với dòng thẻ tín dụng Vietinbank thì không có biểu phí duy trì tài khoản mà chỉ có phí duy trì thẻ được thu theo năm và khoản phí cũng khá cao như sau:

Sản phẩm Biểu phí
Thẻ Visa/ Mastercard Classic 150.000 VND 
Thẻ JCB Classic 250.000 VND
Thẻ Visa Gold 200.000 VND
Thẻ JCB Gold 300.000 VND
Thẻ Visa Platinum vật lý  
–       Thẻ phát hành từ 1/3/2021 250.000 VND
–       Thẻ phát hành trước 1/3/2021 1.000.000 VND
Thẻ Visa Platinum phi vật lý 125.000 VND
Thẻ Mastercard Cashback vật lý 900.000 VND
Thẻ Mastercard Cashback phi vật lý 450.000 VND
Thẻ Visa Signature (thẻ chính, thẻ phụ) 4.999.000 VND
Thẻ UPI Credit Platinum 300.000 VND
Thẻ MasterCard khách hàng ưu tiên (Premium Banking) Miễn phí
Thẻ MasterCard khách hàng ưu tiên (Premium Banking) – thu trong trường hợp khách hàng không còn là KHUT  1.000.000 VND
Thẻ liên kết  
 • Thẻ JCB Platinum Vietnam Airlines vật lý
500.000 VND
 • Thẻ JCB Platinum Vietnam Airlines phi vật lý
250.000 VND
 • Thẻ JCB Ultimate Vietnam Airlines
6.000.000 VND
 • Thẻ Mastercard Platinum Sendo
 
Vật lý 399.000 VND
Phi vật lý 399.000 VND
– Thẻ JCB Viettravel  
         Hạng  Classic 250.000 VND
         Hạng Platinum 1.000.000 VND
– Thẻ JCB Hello Kitty  
        Hạng  Classic 250.000 VND
        Hạng  Gold 300.000 VND
        Hạng Platinum 1.000.000 VND
– Thẻ Mastercard Garmuda 1.000.000 VND
– Thẻ JCB – Vpoint 200.000 VND
Thẻ phụ  
Visa Signature 4.999.000 VND
Mastercard Platinum Sendo 199.000 VND
Các thẻ khác 50% phí thẻ chính
Biểu phí duy trì tài khoản của Vietinbank cập nhật mới nhất.
Biểu phí duy trì tài khoản của Vietinbank cập nhật mới nhất.

Phân biệt giữa phí duy trì tài khoản Vietinbank với phí quản lý tài khoản Vietinbank

Việc nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa phí quản lý tài khoản và phí duy trì tài khoản Vietinbank. Do đó, để giúp cho mọi người có thể phân biệt được hai loại phí này thì bạn có thể tham khảo sự so sánh cụ thể cho hai khoản phí này như sau:

 • Phí duy trì tài khoản: Là một trong những khoản phí được thu của phí quản lý tài khoản.
 • Phí quản lý tài khoản: Bao gồm cả phí duy trì tài khoản và thêm các khoản phí khác (phí dịch vụ sms banking, phí ngân hàng điện tử internet banking) nên chúng không phải là một khái niệm chung.
Phân biệt giữa phí duy trì tài khoản Vietinbank với phí quản lý tài khoản Vietinbank.
Phân biệt giữa phí duy trì tài khoản Vietinbank với phí quản lý tài khoản Vietinbank.

Khách hàng không dùng tài khoản Vietinbank có bị tính phí không?

Nếu khách hàng không còn nhu cầu sử dụng tài khoản nữa thì khoản phí duy trì tài khoản Vietinbank của bạn vẫn được tính và trừ tiền hàng tháng cho đến khi khách hàng hủy dịch vụ thẻ tại ngân hàng cụ thể như sau:

 • Nếu số dư trong tài khoản của khách hàng không đủ tiền để trừ thì ngân hàng sẽ tính khoản phí này vào số dư tối thiểu có trong tài khoản.
 • Nếu số dư tối thiểu trong tài khoản của khách hàng không đủ để đáp ứng được thì ngân hàng sẽ lưu trữ khoản nợ này và trừ bù khi tài khoản khách hàng có khoản nạp tiền mới.
 • Nếu quá 6 tháng mà khách hàng không sử dụng thẻ và đóng phí duy trì tài khoản thì Vietinbank sẽ ghi nhận khoản phí này vào khoản tổn thất của ngân hàng.
Khách hàng không dùng tài khoản Vietinbank có bị tính phí không?
Khách hàng không dùng tài khoản Vietinbank có bị tính phí không?

Làm thế nào để miễn phí phí duy trì tài khoản Vietinbank?

Với các khách hàng muốn tiết kiệm chi phí duy trì tài khoản Vietinbank cũng như có thể sử dụng được đầy đủ các tính năng tiện ích nâng cao thì bạn có thể tham khảo một số gói sản phẩm tài khoản tương ứng như sau:

 • Gói tài khoản Smart: Khách hàng chỉ cần duy trì số dư tài khoản hàng tháng từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ được miễn phí các loại phí như phí duy trì tài khoản, phí quản lý tài khoản,…
 • Gói tài khoản basic: Khách hàng cũng sẽ được miễn phí các loại phí duy trì tài khoản Vietinbank khi đăng ký gói này với điều kiện duy trì số dư bình quân trong tài khoản hàng tháng từ 2 triệu đồng trở lên.
 • Gói tài khoản Plus: Khách hàng sẽ được miễn phí các loại phí duy trì khi số dư tài khoản bình quân hàng tháng từ 5 triệu trở lên và bạn cũng nhận được nhiều ưu đãi khi giao dịch.

Cách xử lý khi tài khoản bị trừ nhiều lần phí duy trì tài khoản trong một tháng

Thông thường, với khoản phí duy trì tài khoản thì ngân hàng sẽ tự động trừ phí duy trì vào tài khoản của khách hàng định kỳ theo tháng. Tuy nhiên, bạn thấy có phát sinh nhiều khoản trừ hơn thì bạn có thể liên lạc với tổng đài để được làm rõ. 

Cách giải quyết nhanh nhất là gọi lên tổng đài Vietinbank qua số hotline 1900 558 868 cung cấp thông tin cá nhân để nhân viên xác thực và giải quyết. Nếu lỗi do phía ngân hàng thì khách hàng sẽ được hoàn lại tiền vào tài khoản. Đôi khi cũng có thể do bạn sử dụng nhiều dịch vụ cùng lúc của ngân hàng.

Cách xử lý khi tài khoản bị trừ nhiều lần phí duy trì tài khoản trong một tháng.
Cách xử lý khi tài khoản bị trừ nhiều lần phí duy trì tài khoản trong một tháng.

Trên đây là các thông tin chi tiết và tổng quan liên quan đến biểu phí duy trì tài khoản Vietinbank mới nhất hiện nay mà chúng tôi muốn gửi đến bạn tham khảo. Hy vọng với những thông tin được bài viết cung cấp trên sẽ giúp bạn trong việc biết và chọn lựa được các sản phẩm dịch vụ phù hợp với mình nhé.